Du betaler kun for den tid jeg bruger

Er din tid for kostbar til at sidde med bilag sent om aftenen og vil du gerne have styr på papirerne - så lad Rebild Regnskab hjælpe dig!

Der er mange fordele ved at bruge Rebild Regnskab som freelance bogholder. Her vil dit bogholderi få højeste prioritet, så du får frigjort tid og energi til at koncentrere dig om de ting, som du er bedst til.

Rebild Regnskab klarer bogholderiet gerne i din virksomhed eller fra eget kontor. Du betaler alene for det anvendte tidsforbrug. Arbejdet kan udføres enten på virksomhedens eksisterende økonomisystem og PC eller jeg kan tilbyde anvendelse af eget økonomisystem og PC.

Jeg anvender selv E-conomic, men har også stor brugererfaring i C5.

Rebild Regnskab udfører

Bogføring og moms

 • Bogføring af bilag
 • Afstemning af saldobalance
 • Klargøring af revisormappe med alle relevante udskrifter
 • Udarbejdelse af momsopgørelse herunder indberetning til Skat
 • Løbende afstemning af momsregnskab
 • Betaling af moms på forfaldstidspunktet (månedsvis, kvartalsvis, halvårligt)

Debitor og kreditor

 • Debitorstyring herunder fakturering og inddrivelse af restancer
 • Afstemning af debitorsaldoliste med saldobalance
 • Kreditorstyring herunder bogføring og betalinger af leverandørfakturaer
 • Afstemning af leverandører med kontoudtog
 • Afstemning af kreditorsaldoliste med saldobalance

Lønadministration

 • Indberetning til Dataløn, Danløn og Proløn både 14-dages løn og månedsløn
 • Løbende afstemning af lønnen med saldobalance
 • Total lønafstemning til revisormappe